Διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της .GR IpDomain (isobank.eu)


Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της .GR IpDomain υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.


Συλλογή και Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η .GR IpDomain είναι τα ακόλουθα

Προσωπικά δεδομένα
Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα της .GR IpDomain (isobank.eu) χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Προσωπικά δεδομένα θα χρειαστούν μόνο όταν προχωρήσει σε παραγγελία υπηρεσιών.

Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάποια συναλλαγή πρέπει ο χρήστης/πελάτης να κάνει εγγραφή στο σύστημά μας κατά την οποία είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν κάποια στοιχεία : email, επωνυμία, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα), ΑΦΜ, τηλέφωνο. Παράλληλα, μπορούν να συμπληρωθούν προαιρετικά κάποια στοιχεία όπως ο αριθμός fax , Αρ. ΓΕΜΗ, ΔΟΥ.

Στοιχεία καταστατικού
Στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεια: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, Διεύθυνση της έδρας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, και Επάγγελμα. Το αντίστοιχο τιμολόγιο αποστέλλεται στο e-mail επικοινωνίας.


Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης/πελάτης στην .GR IpDomain χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία και την Eurid (Μητρώο .eu Domain).

Η .GR IpDomain δεν πουλάει ή ενοικιάζει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Η .GR IpDomain θα στείλει προσωπικά στοιχεία σε άλλες εταιρείες ή άτομα όταν:

  • Έχει την έγκριση των πελατών να κοινοποιήσει τις πληροφορίες.
  • Πρέπει να κοινoποιήσει τις πληροφορίες για να προσφέρει την υπηρεσία που επιθυμεί ο πελάτης.
  • Πρέπει να απαντήσει σε κλήσεις, δικαστικές εντολές και σε νομικές διαδικασίες.
  • Ανακαλύψει ότι η συμπεριφορά του πελάτη στο web site δεν συμφωνεί με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών της .GR IpDomain ή με οποιαδήποτε από τις οδηγίες της για συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.

Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το email και ο κωδικός εισόδου ο οποίος αποστέλλεται αυτόματα στο email που συμπληρώνεται από το χρήστη όταν γίνεται μέλος του www.isobank.eu.Κάθε φορά που καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του πελάτη. Για αυτό το λόγο, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να φυλάσσονται καλά ώστε να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Για την ασφάλειά τους, θα πρέπει οι πελάτες να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα. Παρέχεται η δυνατότητα μεταβολής του Κωδικού Χρήστη όσο συχνά επιθυμεί ο πελάτης, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω των ανωτέρω στοιχείων και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα.


Περίπτωση ανάκτησης νέου κωδικού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ο πελάτης ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής του στο σύστημα της .GR IpDomain (Κωδικός Χρήστη) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη σχετική επιλογή. Με αυτήν την επιλογή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει έναν νέο, για λόγους ασφαλείας, κωδικό τον οποίο μπορεί να τροποποιήσει μετά την είσοδό του στο σύστημα. Η δυνατότητα ενεργοποίησης παρέχεται στον πελάτη μέσω ενός e-mail που αποστέλεται από την .GR IpDomain στο δηλωμένο e-mail επικοινωνίας και στο οποίο υπάρχει link επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης του νέου κωδικού. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του Κωδικού Χρήστη θα πρέπει να προβείτε σε άμεση αλλαγή του ή/και ενημέρωση της .GR IpDomain. Σε κάθε περίπτωση, η .GR IpDomain, δεν ευθύνεται για την χρήση του Κωδικού Χρήστη από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.


Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων

Παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των προσωπικών στοιχείων του πελάτη (εκτός από την Επωνυμία και ΑΦΜ) με την είσοδό του στο site της .GR IpDomain. Η εταιρία με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που της εμπιστεύονται οι πελάτες. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τίθενται στη διάθεσή της με την εγγραφή ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών των πελατών. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


Αποδοχή όρων

Η πραγματοποίηση εγγραφής μέλους στο σύστημα της .GR IpDomain σημαίνει την κατανόηση και αποδοχή των ανωτέρω όρων. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα καθώς και με τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο site της ( isobank.eu ), οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η .GR IpDomain. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής διαφωνίας του πελάτη με τους όρους χρήσης.