Παράδειγμα δημοσίευσης ισολογισμού


Video

1
Στη μπάρα διευθύνσεων γράψτε το url http://isobank.eu. Στη σελίδα που θα ανοίξει επιλέξτε Εγγραφή.


2
Στη φόρμα συμπληρώνετε στα πεδία το email και password με τα οποία θα εγγραφείτε στο isobank.eu. Συμπληρώστε τον κωδικό αναγνώρισης και πατήστε εγγραφή.


3
Πατήστε το κουμπί + για να προσθέσετε την εταιρεία για την οποία θέλετε να δημοσιεύσετε ισολογισμό.

Σημείωση: Το παραπάνω μπορείτε να το επαναλάβετε για όσες εταιρείες θέλετε να δημοσιεύσετε ισολογισμούς, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό εταιρειών.4 Συμπληρώστε το ΑΦΜ της εταιρείας στο αντίστοιχο πεδίο και πατήστε Αυτόματη Συμπλήρωση. Αν έχετε βάλει σωστά το ΑΦΜ τα πεδία θα συμπληρωθούν αυτόματα, κάνετε έλεγχο αν ισχύουν οι πληροφορίες της εταιρείας που παρουσιάζονται. Σε περίπτωση που δεν λειτουργεί η Αυτόματη Συμπλήρωση περάστε τα στοιχεία χειροκίνητα. Αν οι πληροφορίεςείναι σωστές πατήστε το κουμπί Καταχώρηση.

Σημείωση: Τα Πεδία με *(Αστερίσκο) είναι υποχρεωτικά.


   Η εταιρεία σας καταχωρήθηκε.5
Από το μενού αριστερά πηγαίνετε στην επιλογή Προσθήκη Ισολογισμού.


6 Στη σελίδα που θα ανοίξει συμπληρώστε τα πεδία για να γίνει η προσθήκη του ισολογισμού.

Εταιρεία: επιλέξτε την εταιρεία για την οποία θέλετε να γίνει η δημοσίευση.
Έτος: επιλέξτε το έτος που αφορά ο ισολογισμός.
Περιγραφή: γράψτε μια σύντομη περιγραφή.
Αρχείο: πατήστε το κουμπί choose file για να ανεβάστε τον ισολογισμό σας.

Αφού ανεβάσετε το αρχείο του ισολογισμού πατήστε το κουμπί Kαταχώρηση.


   Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει "Η προσθήκη ολοκληρώθηκε επιτυχώς".7
Στο μενού αριστερά επιλέξτε Κατάθεση χρημάτων.


8
Στην καρτέλα που θα ανοίξει επιλέγετε τον αριθμό των εταιριών για τις οποίες θέλετε να δημοσιεύσετε ισολογισμό. Το κόστος ανά εταιρία είναι 19€ και περιλαμβάνει ΦΠΑ.


9
Επιλέξτε ένα από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμών που αναφέρονται στην σελίδα. Για την πληρωμή σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσωπικό σας κωδικό κατάθεσης.


10
Αφού ολοκληρώστε την πληρωμή σας, επιστρέψτε στην καρτέλα Οι εταιρείες μου.

Βρείτε στη λίστα τη εταιρεία για την οποία θέλετε να κάνετε τη δημοσίευση και πατήστε το κουμπί Δημιουργία Site Ισολογισμού για να ολοκληρώστε τη διαδικασία.

Σημείωση: Θα χρειαστεί λίγες ώρες μετά την κατοχύρωση του domain σας για να μπορέσετε να δείτε online τη δημοσίευση του ισολογισμού σας.Η δημοσίευση του ισολογισμού σας θα είναι κάπως έτσι


Μπορείτε να δηλώσετε στο ΓΕΜΗ τη δημοσίευση του ισολογισμού σας.