Ασφάλεια


Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η .GR IpDomain χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείται στο online σύστημα κωδικοποιείται πριν βγεί online και στην συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του μηνύματος και του server. Προσωπική ασφάλεια αποτελεί το email και ο κωδικός εισόδου ο οποίος αποστέλλεται αυτόματα στο email που συμπληρώνεται από τον χρήστη όταν γίνεται μέλος του www.isobank.eu. Για την πρόσβαση σε οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του χρήστη θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός αυτός που έχει αποσταλεί. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει αυτά τα στοιχεία να φυλάσσονται με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνεύσουν να βρεθούν στην κατοχή μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω της .GR IpDomain επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αυθεντικοποίηση Χρήστη
Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αυθεντικοποίησή του κάθε χρήστη είναι δύο: το email και ο Κωδικός Εισόδου (Password), τα οποία, κάθε φορά που καταχωρούνται, παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα μεταβολής του Κωδικού Εισόδου (Password) όσο συχνά επιθυμεί ο χρήστης και συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, την αλλαγή του Κωδικού Εισόδου σε τακτά διαστήματα, ώστε να αποφεύγεται η χρήση των ίδιων κωδικών, καθώς και την επιλογή περίπλοκων Κωδικών Εισόδου, ώστε να μην είναι εύκολο να προβλεφθούν. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο στον κάτοχο των ανωτέρω στοιχείων εισόδου, κατά συνέπεια, ο κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, διαφορετικά η .GR IpDomain δεν ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η .GR IpDomain με κανέναν τρόπο δεν κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε με την καταχώρησή τους στο σύστημά μας. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τίθενται στη διάθεσή μας με την εγγραφή ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένωv
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-AES 256bit.

Αυτόματη Αποσύνδεση
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 20 λεπτά, γίνεται αυτόματη αποσύνδεση από το online σύστημα της .GR IpDomain.